19 april 2018

DB wil snel grotere spoorcapaciteit

Deutsche Bahn wil door digitalisering van het gehele spoorwegnet de capaciteit de komende jaren 20% vergroten. Er kunnen tegen 2030 duizenden extra treinen door het land rijden.

19 april 2018

Minder vrachtwagens via Brennerpas

De Brennerpas moet minder aantrekkelijk worden voor vrachtwagens. Dat willen de regeringen van Oostenrijk, Duitsland en Italië. De pas is een veelgebruikte verbinding tussen Oostenrijk en Italië, waarvan jaarlijks 2,25 miljoen vrachtwagens gebruikmaken. Dat aantal moet worden teruggedrongen, ten faveure van het spoor.

19 april 2018

Hupac start intermodale spoordienst op Zwarte en Kaspische Zee

De Zwitserse spooroperator Hupac begint op 12 februari intermodale diensten naar de regio rond de Zwarte en de Kaspische Zee. Dat gebeurt samen met Intermodal Express en ADY Container.

19 april 2018

Bestuurswisseling Rail Cargo information Netherlands

Op 1 januari jongstleden heeft er in het bestuur van Rail Cargo een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Pieter Hofstra, sinds 2007 voorzitter, is terug getreden. Daarvoor is Carel Robbeson in de plaats gekomen. Vanaf deze plaats nogmaals alle dank aan Pieter voor alle inspanningen die hij heeft gedaan om Rail Cargo op het goede spoor te houden.

19 april 2018

Succes spoorvervoer van en naar China afhankelijk van betrouwbare partners

De spoorverbindingen met China zijn hot. Inmiddels zijn er al 5 operators die vanuit het Aziatische land een shuttleverbinding onderhouden met Duisburg, met multimodale aansluitingen naar de Nederlandse havens.Ook is er een rechtstreekse spoorverbinding naar Tilburg en sinds kort ook naar Amsterdam.