21 december 2016

EU lidstaten tekenen voor meer internationaal spoorgoederenverkeer

Tijdens het driedaagse congres TEN-T hebben de 28 lidstaten van de EU samen met Noorwegen en Zwitserland gesproken over het grensoverschrijdend vervoer van goederen. In een speciale verklaring hebben de ministers van deze landen nu vastgelegd dat dit spoorgoederenvervoer op korte termijn moet worden verbeterd samen met de spoorsector, zoals de beheerders van het spoor, de vervoerders, goederenterminals, verladers en de industrie.

22 december 2016

Contargo richt een eigen holding voor spoorwegtransporten op

Per 1 juli 2016 start Contargo met een nieuwe onderneming: Contargo Rail Services GmbH moet de reeds bestaande spoorwegactiviteiten consolideren en verder ontwikkelen. Zo bundelt de trimodale dienstverlener voor containertransporten naar het Europese achterland de activiteiten van alle drie de vervoersstromen in ieder een eigen holding (Road Logistics, Waterway Logistics en Rail Services).

11 januari 2017

Nieuwe spooraansluiting voor Maasterminal Maastricht B.V. in augustus operationeel

Met een nieuwe spoorwegaansluiting legt Maasterminal Maastricht BV het laatste, ontbrekende stukje van de trimodale logistieke puzzel waar het al jaren aan werkt. Weg-, water- en spoorverbindingen vinden elkaar hier op één plek onder één dak en vormen het usp van de onderneming. In augustus wordt de spoorlijn operationeel.

11 januari 2017

ProRail: volgende stap Betuweroute

ProRail werkt verder aan de Betuweroute en de aansluiting op Duitsland. Doel: meer goederenvervoer via deze lijn en daarmee ontlasting van de alternatieve routes. De volgende stap in de aansluiting met onze buren is aanpassing van de bovenleiding. Het gaat om het gedeelte tussen globaal genomen Zevenaar en de grensstreek. Sinds zaterdag 9 juli tot en met dinsdag 26 juli werkt ProRail 24 uur per dag en stelt de Betuweroute dan ook buiten dienst.

11 januari 2017

Directiewissel bij spoorwegonderneming Captrain Netherlands

Stig Kyster-Hansen is per 1 juli begonnen in zijn nieuwe functie als algemeen directeur van de spoorwegonderneming Captrain Netherlands B.V. Hij volgt Andreas Pietsch op, die vanwege persoonlijke redenen de functie neerlegt. Kyster-Hansen wordt in Rotterdam ondersteund door Pieter Hazejager, die ook op 1 juli is begonnen. Hij bekleedt de functie Country Manager voor Captrain Netherlands.