5 februari 2018

De Kracht van Horizontale Samenwerking & Spoorcongres 28 september 2017

Op donderdag 28 september ontmoeten verladers, logistiek dienstverleners en diverse andere marktpartijen elkaar tijdens een uniek netwerkevent. Twee belangrijke thema’s op één dag en één plaats.

5 februari 2018

Laatste trein over oude Botlekbrug

Afgelopen zaterdag 26 augustus reed de laatste trein over de oude Botlekbrug. Nu het spoor buiten dienst is genomen, starten ProRail en Rijkswaterstaat met de aanleg van de nieuwe spoorverbinding én een verbinding voor (brom)fietsers over de nieuwe brug. 

11 februari 2018

RailGood start petitie “Groen licht voor goederenvervoer per spoor”

De concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer staat ernstig onder druk. De invoering van beveiligingssysteem ERTMS en de exponentiële stijging van de kosten voor het gebruik van het spoor leiden tot een verlieslatende exploitatie en daardoor een gebrek aan investeringen en innovatie in de sector. 

12 februari 2018

Spoor in Cijfers 2017: “steeds vaker modal shift vanwege duurzaamheid”

Steeds meer verladers sturen aan op een modal shift vanwege duurzaamheid. Dit blijkt uit de nieuwe editie van Spoor in Cijfers (2017) die afgelopen donderdag werd gepresenteerd tijdens het Spoorcongres 2017 in Tiel. In de nieuwe publicatie van het voorlichtingsbureau Rail Cargo is een achttal ‘best practices’ opgenomen, waarin diverse verladers hun visie op het spoorgoederenvervoer te berde brengen. Opvallend is dat het klimaatverdrag in Parijs (COP 21) uit 2015 steeds meer beslag legt op de bedrijfsvoering van verladers. Het zoeken naar duurzame transportoplossingen is daar onderdeel van.

18 februari 2018

Gerard de Groot van A2B Online Container B.V. verkozen tot Spoorman van het jaar 2017

Tijdens het Spoorcongres 2017 afgelopen donderdag in Tiel is Gerard de Groot, managing director van A2B Online Container B.V., benoemd tot Spoorman van het jaar 2017. De award werd uitgereikt door John Voppen, COO bij ProRail. In zijn speech gaf Voppen een opsomming van argumenten waarom deze eer Gerard de Groot toekomt. Onderstaand een weergave hiervan: