Visie en Missie


Stilstand van wagons tot een minimum beperken. Snelheid, efficiency, kwaliteit en one-stop-shopping zijn hierbij vereisten. Slim omgaan met onderhoud, dus niet besparen op onderhoud, maar onderhoud efficiënt plannen. Kwaliteit staat voor werken met moderne gecertificeerde apparatuur, materialen en onderhoudsinzichten. En vanzelfsprekend wordt het onderhoud aan wagons verricht door opgeleide en competente vakmensen. Kwaliteit betekent ook minder tastbare zaken zoals tijd, betrokkenheid en persoonlijke aandacht. Spoorijzer streeft naar partnership, gestreefd wordt naar een langdurige relatie met de opdrachtgevers. Behalve interesse in en committent aan de onderhoudsconcepten van de opdrachtgever/ECM wordt permanent gestreefd naar verbeteren en innoveren van onderhoud en processen. Onderhoud bieden die op de unieke omstandigheden toegesneden is met de wensen en mogelijkheden die zelf door de ECM aangegeven wordt.

Terugdringen van stilstand van goederenwagons

Spoorijzer Roosendaal levert een bijdrage aan het terugdringen van stilstand van goederenwagons. De herstel- en revisiewerkzaamheden welke aan goederenwagons moeten worden uitgevoerd worden binnen de gestelde tijdsperiode uitgevoerd. Spoorijzer hanteert hiervoor de principes one stop shopping en First time right. Of, customer intimacy en operational excellence.